Deze opdrachtgevers gingen je voor

Portfolio

Digital bootcamp Human Capital

Digital bootcamp Human Capital

Elk jaar organiseert human capital consulting een bootcamp (250-300 man). Ze zochten een spreker die de groep kan inspireren, maar ook kan vermaken.

Het thema was thrive & humanize, dus hoe behouden we de menselijkheid, die “human factor” in een wereld waar technologie, automatisering en digitalisering de norm is geworden. Omdat er al veel over COVID wordt gesproken wilde Deloitte niet alleen daar de nadruk op leggen. Het toekomstige werken is immers meer dan de COVID periode en thuiswerken overleven.

Door voorafgaand medewerkers te interviewen en deze filmpjes te gebruiken als input voor de presentatie voelden medewerkers zich betrokken en gehoord. Met de paneldiscussie direct volgend konden we dieper ingaan op actuele thema’s.

Keynote jaarlijkse 'Technisch Kontakt Beraad'

Keynote jaarlijkse 'Technisch Kontakt Beraad'

Voor hét jaarlijkse event van Witteveen + Bos zochten ze een spreker die hun 1200 medewerkers wereldwijd een visie geeft op de huidige situatie (thuiswerken tot nader order): Wat doet dit met de mens als sociaal wezen? Worden we hier dommer van? Wat als dit nog jaren aanhoudt, hoe zou dat de mens kunnen veranderen? Hoe kunnen we sterker worden door deze situatie?

Doordat interactie met 1200 medewerkers vanuit de opnamestudio (broadcast only) niet mogelijk was, kwamen we samen op het idee voorafgaand interviews te houden met een tiental medewerkers, deze op te nemen en de input te gebruiken voor de presentatie. Hierdoor lukte het in de organisatie te duiken waardoor medewerkers zich herkenden in het verhaal en zich verbonden voelden met hun collega’s verspreid over de hele wereld.

Sales meetings rayondagen

Sales meetings rayondagen

Voor online sales meetings zocht MCB een externe spreker, die de sales collega’s een inspirerende en krachtige keynote kon geven, middels een van te voren opgenomen webinar.

Het thema van de meeting was ‘positive vibes’. De organisatie is volop in verandering en ze wilden de sessies gebruiken om met elkaar de successtories te delen, kijken wat voor mooie zaken er op hun pad komen en vooral, de organisatie ‘future proof’ maken.

Door voorafgaand medewerkers te interviewen en deze filmpjes als input voor de webinar te gebruiken lukte het in te spelen op de veranderwensen van MCB. De opdracht aan het einde van de video zorgde voor de gewenste discussies en concrete actieplannen.

Projectbeheersings-Vakdag

Projectbeheersings-Vakdag

Bij Rijkswaterstaat staan programma- en projectmanagers voor een uitdaging. De komende jaren komt er (veel) meer werk op ze af, zonder dat er collega’s bijkomen. De vraag was of en hoe ze slimmer, efficiënter en slagvaardiger kunnen werken zonder dat het ten koste gaat van het werkplezier. Rijkswaterstaat vroeg mij om tijdens een kick off bijeenkomst op inspirerende en humoristische wijze invulling te geven aan dit thema. Dat resulteerde in een keynote speech en twee verdiepende workshops.
Jaarafsluiting

Jaarafsluiting

De vastgoedsector heeft flink te verduren gehad. AM is deze fase zonder kleerscheuren doorgekomen maar het heeft veel gevraagd van de medewerkers. Ze vroegen mij op hun eindejaarsbijeenkomst een speech te geven waarin de veranderingen op humoristische wijze naar voren komen. Dat resulteerde in een keynote speech met de nadruk op het vieren van successen.
Jaarafsluiting

Jaarafsluiting

De afdeling Behandeling, Kwaliteit en Ontwikkeling van zorgorganisatie Siza is in korte tijd flink gegroeid. Ze ervaren een hoge werkdruk waardoor ze achter de feiten aanlopen. Ze vroegen mij of ik hun op hun jaarlijkse bijeenkomst op humoristische wijze kon prikkelen, vermaken en inspireren op andere wijze met de hoge werkdruk om te gaan. Dat resulteerde in een keynote speech ‘Van Stress naar Succes’ met de nadruk op persoonlijk leiderschap, proactief werken en stress.
Health week

Health week

Studenten aan het einde van de bachelor of het begin van de master staan voor grote veranderingen in hun leven. Welke kant gaan ze op? Welke impact hebben hun keuzes? De UvA vroeg mij of ik een inspiratiesessie wilde geven tijdens de Career Day met als thema ‘Open your Mindset’. Dat resulteerde in een keynote speech met de focus op het omgaan met verandering en het maken van keuzes.
Health week

Health week

Om aandacht te besteden aan de gezondheid en persoonlijke groei van haar medewerkers, organiseerde Epson een “Health Week”. Ze vroegen of ik invulling kon geven aan de thema’s persoonlijk leiderschap, werkdruk en stress. Dat resulteerde in vier workshops ‘Van stress naar Succes’.
Jubileum viering

Jubileum viering

Ter gelegenheid van haar 15-jarig bestaan organiseerde consultancybureau Nautus een driedaags programma waarin ze zich richten op de kernwaarden betrokkenheid, veranderkracht en creativiteit. Ze vroegen mij een bijdrage te leveren op het gebied van sociale veiligheid en het maken van fouten. Het resulteerde in de workshop ‘Eerste hulp bij verandering – Durf het beste uit jezelf te falen‘.
Diversity week

Diversity week

Jaarlijks organiseert ABN AMRO de diversity week. Tijdens deze week bieden ze de medewerkers diverse lezingen en workshops aan met betrekking tot diversity & inclusion. Vanwege corona hebben we de keynote omgezet in een webinar met de focus op het omgaan met verandering en het maken van keuzes.
Afdelingsdag

Afdelingsdag

De Retail Media Group is de snelstgroeiende afdeling van Bol.com. Om de switch te maken van ondernemen naar professionalisering is de afdeling geherstructureerd. Voor de jaarlijkse afdelingsdag zochten ze een keynote spreker die op een leuke en grappige manier vertelt hoe om te gaan met verandering.
Break-out event

Break-out event

Voor het jaarlijkse break-out event voorafgaand aan het nieuwe boekjaar zocht KPMG voor alle medewerkers audit uit de regio Rotterdam/Den Haag die in deze tijden, voornamelijk thuis aan het werk zijn en het moeilijk vinden om positief te blijven een spreker die een andere (realistische) invalshoek geeft. Dat resulteerde in de webinar ‘Eerste hulp bij verandering’ gericht op het nieuwe werken en omgaan met verandering.